Delphi – cxLookupCombobox’a buton ekleme

Aşağıdaki kodla MRUEdit gibi cxLookupCombobox’a button ekleyip, butonlara da kendi yazdığınız ya da herhangi bir OnButtonClick event’ini bağlayabilirsiniz.

Event’de AbuttonIndex kontrolü yapmazsanız LookupCombobox’ın standart butonu içinde –Liste açıkken tıklarsanız- yazacağınız kod çalışıyor. –Başka bir amaç için ihtiyacaç olabilir-

type
TcxCustomEditPropertiesAccess = class(TcxCustomEditProperties);

TcxCustomEditPropertiesAccess(cmb_Park_Group.Properties).OnButtonClick := myPropertiesButtonClick; //event bağla

with TcxCustomEditPropertiesAccess(cmb_Park_Group.Properties).Buttons.Add do
begin
Kind := bkEllipsis;
LeftAlignment := True; //Butonları sol tarafa alır
end;

procedure TForm1.myPropertiesButtonClick(Sender: TObject; AButtonIndex: Integer);
begin
if AButtonIndex = 1 then
begin
ShowMessage(‘TEST’);
end;

Screen Shot 01-08-16 at 04.56 PM

Screen Shot 01-08-16 at 04.57 PM

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s